Regenput onderhoud


Na verloop van tijd en intensief gebruik van de regenput kan het water in de put vervuild worden. Dat kan je herkennen aan een vreemde geur en bruine kleur of gele kleurvan het hemelwater. De was uit de wasmachine stinkt en in de wc-pot zetten zich bruine randen af. Vuil regenwater wegpompen is dus de boodschap.


Afzetting van slib in de regenput
Het regenwater is afkomstig van verschillende bronnen, denk maar aan de opvang van regenwater door het plat dak / hellend dak en dakgoot van de woning, maar ook door daken van het tuinhuis en veranda / bijgebouwen. Door luchtvervuiling komt stof en vervuiling ( uitwerpselen ) op het dak te liggen. Na een regenbui wordt alle zand en vervuiling via de regenafvoer naar de regenwaterput afgevoerd. Woon je in de buurt van een werf of zanderige omgeving? Dan zal er zich sneller een sliblaag vormen op de bodem van de put.


    Vervuild regenwater kan ook afkomstig zijn van mossen en algen die zich op de dakbedekking nestelen. Na een hevige regenbui worden resten van mossen meegevoerd naar de regenwaterput.

    De beste periode is om een onderhoud aan te vragen in het voorjaar / zomerperiode. Op dat moment staat het waterpeil op zijn laagste punt en dient er minder water weggepompt te worden. Zo voorkom je onnodig verspilling van kostbaar water. Je laat afhankelijk van het gebruik van de put, de put om de 2-3 jaar reinigen door een professioneel bedrijf. Ga nooit zelf de regenwaterput onderhouden, het is een gevaarlijke klus, zeker als je het alleen doet

    Webdesign: jcentertainment.be - info@jcentertainment.be  0475 21 22 30  Alle rechten voorbehouden